Kategoria

Porady prawne


Adwokat godny zaufania
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:24

Gdy ktoś zaznaje obrażeń ciała dając za przykład podczas wypadku, sytuacja poszkodowanego może stać się niezwykle dokuczliwa. Osoba ta może otrzymać długą ewidencję rachunków lekarskich, utracić wynagrodzenie w pracy, przejść przez cierpienia psychiczne i cielesne. Ewidencja jest długa. W przypadku pojawienia się szkody, najlepszą rzeczą dla poszkodowanego będzie znalezienie firmy prawniczej. Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby odszukać najlepsze rozwiązanie.

 

Pierwszą rzeczą może stać się przeszukanie zasobów sieci WWW. Sprawdzić tam można osiągalne kancelarie w okolicy. Niezwykle istotne jest wyselekcjonowanie takiego jurystę, który ma doświadczenie i wiedzę z danego problemu. Wobec tego, jeśli uszkodzeniu ciała doszło w czasie wypadku samochodowego, niezbędne jest odszukanie jurystę, który właśnie w tym obszarze ma doświadczenie. Internet jest doskonałym miejscem na zapoznanie się z ofertami kancelarii, jak kancelaria Wrocław.

 

Po tych poszukiwaniach następnym krokiem będzie spotkanie się z adwokatem. Będziesz starał się znaleźć kancelarię, która poświęci się dla Twojej sprawy. Trzeba odszukać prawnika, który wie co robić.

 

Wielu prawników stara się pracować w oparciu o mediację. Działanie to pomaga ograniczyć wydatki sądowe dla klientów. Dobry adwokat potrafi załagodzić sprawę przed spotkaniem w sądzie. Jeśli jest to realne, cała sprawa może być rozwiązana bez większych kłopotów. Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsza ilość stresu dla petenta.

Prawo pracy – bezprzyczynowe zwolnienie
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:22

Jeśli pozostałeś zwolniony w nieprzepisowy sposób możesz zastanowić się na tym, czy aby nie było to nieprzepisowe zwolnienie. Co to znaczy dla Ciebie? Nieprzepisowe zwolnienie z pracy jest terminem prawnym stosowanym przez adwokatów do opisania okoliczności, w których pracodawca zwalnia zatrudnionego z pogwałceniem umowy o pracę. Częstym przypadkiem nieprzepisowego zwolnienia jest sytuacja, gdy zatrudniony jest zwolniony bez wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pierwszym krokiem jest pogrzebanie umowy o pracę, żeby zobaczyć jaki jest okres wypowiedzenia i jak wyglądają procedury zwalniania zatrudnionych.

 

Roszczenie o nieuczciwe zwolnienie może być wniesione do sądu. Odszkodowanie jakie osiągniemy zależeć będzie od naruszonych praw poprzez pracodawcę. Jeżeli jest to zwykłe niezapłacenie za okres wypowiedzenia, będzie on zmuszony do wykonania należytej wpłaty. W rezultacie żądane kwoty są stosunkowo niskie – chyba, że okres wypowiedzenia jest dłuższy niż miesiąc.

 

To jeden z serii artykułów odnośnie problemów z zakresu prawa pracy. Żeby poznać więcej wiadomości związanych z bezpodstawnym zwolnieniem obserwuj kolejne wpisy z cyklu adwokat prawo Wrocław. Poznasz najwspanialsze wskazówki dotyczące Twoich praw w miejscu pracy.

Bezpodstawne zwolnienie? Co zrobić?
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:21

Jeśli myślisz, że pozostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów równie dobrze będzie złożyć pozew do sądu.

 

Przed złożeniem oficjalnej skargi przeciwko pracodawcy o bezpodstawne zwolnienie trzeba w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można za sprawą arbitrażu – przedstawiciel będzie dążył do pogodzenia stron. Ważne jest to, aby zachować kopie wszystkich pism wysłanych albo odebranych podczas spotkań i dyskusji.

 

Jeśli jednak uda się osiągnąć z pracodawcą kompromis i nie zdecyduje się on na Twoje zwolnienie wówczas nie dopuszcza się już składania skargi w sądzie.

 

W przypadku bezprawnego zwolnienia jesteś uprawniony do wniesienia roszczenia jak najszybciej od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. To do Ciebie należeć będzie obowiązek zademonstrowania dowodów stanowiących o niezasłużonym zwolnieniu. Jeśli sąd zgodzi się, iż zostałeś potraktowany niesprawiedliwie wtenczas zostanie Ci przyznane odszkodowanie lub w wybranych przypadkach możliwość powrotu do uprzedniej pracy.

 

Odszkodowanie będzie miało na celu wypłacenie zaległego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia jaki stanowi umowa o pracę. Więcej informacji o prawie pracy znajdziesz na: prawnik Wrocław prawo.

Dyskryminacja zważywszy na religię w miejscu...
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:18

Nietolerancja pozostaje jednym z największych kłopotów wśród pracowników w naszym kraju. Mimo iż dyskryminacja biorąc pod uwagę wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to wciąż zdarzaj się nazbyt często. Jeśli masz do czynienia z nietolerancją mając na uwadze swoje przekonania wyznaniowe, wiek, rasę lub inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

 

Wolność religijna jest jednym z podstawowych praw zagwarantowanych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni aby urzeczywistniać własną duchowość, na własną rękę albo we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Wespół z cechami indywidualnymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii chronionych poprzez prawo.

 

Nietolerancja może przydarzyć się wszędzie i przybierać wielorakie odmiany. Niektórzy ludzie mylnie myślą, że odnosi się wyłącznie osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

 

W miejscu pracy nietolerancja przybiera formę wybiórczego zatrudniania i zwalniania. Jest to niezgodne z prawem by zwolnic kogoś przez odmienne wyznanie. Dyskryminacja może być bardziej subtelna, jak na przykład odmowa szkoleń.

 

Jeżeli ze względu swoich przekonań wyznaniowych masz do czynienia z nietolerancją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie własnych praw. Poszukując pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich nielegalne praktyki. Jeśli wygrasz rozprawę będziesz miał możności na rekompensatę.

Warunki pracy – kiedyś i dziś
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:17

Pracownicy mają prawo do bezpiecznego środowiska pracy. Aczkolwiek nie tak dawno temu, normy dotyczące warunków pracy były nieodpowiednie. Zatrudnieni w początku XX wieku musieli zmagać się z warunkami, które dziś byłyby nie do przyjęcia. Od tego czasu pracownicy otrzymali zdrowsze, bezpieczniejsze warunki pracy a przepisy zostały zmienione w celu obrony ich praw.

 

Nie tak dawno temu warunki pracy w fabrykach czy zakładach produkcji były niezwykle groźne. Instalacje przemysłowe nie zapewniały stosownego bezpieczeństwa i były bardzo słabo utrzymywane. Robotnicy fabryczni regularnie tracili palce albo kompletne kończyny wciągnięte do maszyn. Nie było regulacji dla atmosfery panującej w zakładzie, która niejednokrotnie była zanadto gorąca z małą ilością tlenu. Oprócz groźnych maszyn, pomieszczenia sanitarne w fabrykach były również bardzo niehigieniczne.

 

Z biegiem czasu pracownicy z powodzeniem walczyli o zmianę warunków pracy. To była długa batalia, ale dzięki niej dzisiaj istnieją przepisy mające na celu obronę pracowników przed niezdrowymi warunkami pracy. Odpowiednie ograny rządowe monitorują bezpieczeństwo i ochronę dobrego samopoczucia pracowników.

 

Nałożone są ograniczenia na takie rzeczy jak toksyczne chemikalia. Przepisy wymagają pewnych typów odzieży zabezpieczającej jak kaski, gogle czy płaszcze laboratoryjne w niektórych środowiskach. Organizacje zapewniają, że procesy są bezpieczne a pracownicy dostają słuszne szkolenia.

 

Chociaż gospodarka stopniowo oddala się od produkcji i przemysłu ciężkiego, kluczowe linie wytwórcze muszą być nieraz monitorowane i utrzymywane w wysokich standardach bezpieczeństwa i schludności. Niestety to nie powstrzymuje niektórych pracodawców do ignorowania przepisów i higieny pracy. Jeśli Ty, bądź ktoś z Twej rodziny wykonuje zawód w groźnych warunkach masz prawo do podjęcia trafnych kroków przeciw pracodawcy, wesprzeć może adwokat Wrocław prawo.