Archiwum marzec 2016


Adwokat godny zaufania
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:24

Gdy ktoś zaznaje obrażeń ciała dając za przykład podczas wypadku, sytuacja poszkodowanego może stać się niezwykle dokuczliwa. Osoba ta może otrzymać długą ewidencję rachunków lekarskich, utracić wynagrodzenie w pracy, przejść przez cierpienia psychiczne i cielesne. Ewidencja jest długa. W przypadku pojawienia się szkody, najlepszą rzeczą dla poszkodowanego będzie znalezienie firmy prawniczej. Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby odszukać najlepsze rozwiązanie.

 

Pierwszą rzeczą może stać się przeszukanie zasobów sieci WWW. Sprawdzić tam można osiągalne kancelarie w okolicy. Niezwykle istotne jest wyselekcjonowanie takiego jurystę, który ma doświadczenie i wiedzę z danego problemu. Wobec tego, jeśli uszkodzeniu ciała doszło w czasie wypadku samochodowego, niezbędne jest odszukanie jurystę, który właśnie w tym obszarze ma doświadczenie. Internet jest doskonałym miejscem na zapoznanie się z ofertami kancelarii, jak kancelaria Wrocław.

 

Po tych poszukiwaniach następnym krokiem będzie spotkanie się z adwokatem. Będziesz starał się znaleźć kancelarię, która poświęci się dla Twojej sprawy. Trzeba odszukać prawnika, który wie co robić.

 

Wielu prawników stara się pracować w oparciu o mediację. Działanie to pomaga ograniczyć wydatki sądowe dla klientów. Dobry adwokat potrafi załagodzić sprawę przed spotkaniem w sądzie. Jeśli jest to realne, cała sprawa może być rozwiązana bez większych kłopotów. Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsza ilość stresu dla petenta.

Ewidencja typów nietolerancji w miejscu...
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Kancelaria 
26 marca 2016, 00:23

Jestem pewien, że nierzadko natrafiłeś na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w ciągu swojej kariery zawodowej. Tutaj, w Polsce takie działania są zakazane i na pewno każdy kraj ma takie same reguły.

 

Oto krótka ewidencja rodzai dyskryminacji w miejscu pracy:

 

Nietolerancja rasowa

 

Dzieje się tak, gdy pracownicy lub nawet dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy na sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie szanują a to oddziałuje na to jak są traktowani.

 

Dyskryminacja płciowa

 

Dzieje się tak, kiedy pracodawca m.in. okazuje więcej szacunku zatrudnionym płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie myślą, iż faceci są lepsi we wszystkim co czynią. To nie jest prawda. Kobiety mogą robić te same zadania w podobny sposób jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

 

Dyskryminacja zważywszy na narodowość i język

 

Dzieje się tak, gdy zatrudniony jest inaczej traktowany przez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, iż narodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, iż nie mogą Cię zatrudnić przez Twój akcent.

 

Nietolerancja z uwagi na religię

 

Dzieje się tak, kiedy pracownik jest niesprawiedliwie traktowany jedynie poprzez odmienną wiarę.

 

Dyskryminacja zważywszy na orientację seksualną

 

Z tym gatunkiem dyskryminacji mamy do czynienia, kiedy ktoś jest źle traktowany poprzez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś lub nawet zwolnić wyłącznie dlatego, iż ta osoba jest homoseksualistą.

 

To jedynie kilka z wielu gatunków nietolerancji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, przydatna jest pomoc prawnika - adwokat Wrocław to zawodowiec zajmujący się prawem pracy.

Prawo pracy – bezprzyczynowe zwolnienie
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:22

Jeśli pozostałeś zwolniony w nieprzepisowy sposób możesz zastanowić się na tym, czy aby nie było to nieprzepisowe zwolnienie. Co to znaczy dla Ciebie? Nieprzepisowe zwolnienie z pracy jest terminem prawnym stosowanym przez adwokatów do opisania okoliczności, w których pracodawca zwalnia zatrudnionego z pogwałceniem umowy o pracę. Częstym przypadkiem nieprzepisowego zwolnienia jest sytuacja, gdy zatrudniony jest zwolniony bez wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pierwszym krokiem jest pogrzebanie umowy o pracę, żeby zobaczyć jaki jest okres wypowiedzenia i jak wyglądają procedury zwalniania zatrudnionych.

 

Roszczenie o nieuczciwe zwolnienie może być wniesione do sądu. Odszkodowanie jakie osiągniemy zależeć będzie od naruszonych praw poprzez pracodawcę. Jeżeli jest to zwykłe niezapłacenie za okres wypowiedzenia, będzie on zmuszony do wykonania należytej wpłaty. W rezultacie żądane kwoty są stosunkowo niskie – chyba, że okres wypowiedzenia jest dłuższy niż miesiąc.

 

To jeden z serii artykułów odnośnie problemów z zakresu prawa pracy. Żeby poznać więcej wiadomości związanych z bezpodstawnym zwolnieniem obserwuj kolejne wpisy z cyklu adwokat prawo Wrocław. Poznasz najwspanialsze wskazówki dotyczące Twoich praw w miejscu pracy.

Bezpodstawne zwolnienie? Co zrobić?
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Porady prawne 
26 marca 2016, 00:21

Jeśli myślisz, że pozostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów równie dobrze będzie złożyć pozew do sądu.

 

Przed złożeniem oficjalnej skargi przeciwko pracodawcy o bezpodstawne zwolnienie trzeba w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można za sprawą arbitrażu – przedstawiciel będzie dążył do pogodzenia stron. Ważne jest to, aby zachować kopie wszystkich pism wysłanych albo odebranych podczas spotkań i dyskusji.

 

Jeśli jednak uda się osiągnąć z pracodawcą kompromis i nie zdecyduje się on na Twoje zwolnienie wówczas nie dopuszcza się już składania skargi w sądzie.

 

W przypadku bezprawnego zwolnienia jesteś uprawniony do wniesienia roszczenia jak najszybciej od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. To do Ciebie należeć będzie obowiązek zademonstrowania dowodów stanowiących o niezasłużonym zwolnieniu. Jeśli sąd zgodzi się, iż zostałeś potraktowany niesprawiedliwie wtenczas zostanie Ci przyznane odszkodowanie lub w wybranych przypadkach możliwość powrotu do uprzedniej pracy.

 

Odszkodowanie będzie miało na celu wypłacenie zaległego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia jaki stanowi umowa o pracę. Więcej informacji o prawie pracy znajdziesz na: prawnik Wrocław prawo.

Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy
Autor: nowaczyk19 | Kategorie: Kancelaria 
26 marca 2016, 00:21

Segregacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym globie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości transportowania się ludzie podróżują po całym globie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to kieruje do konfliktu interesów. Może to kierować do nietolerancji rasowej we wspólnocie.

 

Nietolerancja w miejscu pracy wpływa na morale i pewność siebie pracownika. Może to prowadzić do ograniczenia poziomu produktywności pracownika lub całej ekipy. To również nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i urzeczywistniane.

 

Z tych względów rządy na całym świecie przedłożyły przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy. Zagwarantowano ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem z uwagi na rasę i kolor skóry, w odniesieniu do nagród, szkoleń i odwołań. Poza tym norma zaświadcza, iż każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam ważna jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

 

Mimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków nietolerancji. Może to także wynika z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych pośród zatrudnionych.